Volcán Acatenango

[[Ascending the nearly 4000m high Acatenango volcano in Guatemala, with the views on erupting volcano Fuego, was the highlight of Central America.///Ascender por el volcán de Acatenango, de casi 4.000 metros de altura, con vistas al volcán en erupción Fuego fue el momento más memorable de Centroamérica.///Výstup na takmer 4000m vysoký vulkán Acatenango v Guatemale, s výhľadom na erupcie vedľajšieho vulkánu Fuego je pomyslenou čerešničkou na stredoamerickej torte.]]

Read More

V&J - Sacred Valley, Peru

[[Traditional Andean ceremony in the beautiful Sacred Valley, Cuzco - capital of the Inka. We invite you to experience this wonderful experience with us. /// Ceremonia Andina tradicional en la Valle Sagrada de Cuzco, Perú. Le invitamos a compartir esta experíencia increíble con nosotros. /// Tradičná Andská ceremónia v krásnej posvätnej doline pri Cuzcu - hlavnom meste Inkov. Pozývame vás na zážitok z tejto neuveriteľne krásnej a zaujímavej svadby.]]

Read More