M&M - Ovalle, Chile

[[ Our first South American wedding - magnificent in every single way. Have a look :) /// Nuestra primera boda Suramericana - absolutamente espléndida. Le invitamos a ver las fotos :) /// Naša prvá juhoamerická svadba, ktorá presiahla všetky naše očakávania, bola jednoducho nádherná. Pozrite si ju s nami. :)]]

Read More