Uruguay: Mercedes & Colonia

[[I remember our first impressions when crossed the border. Somehow it reminded us home, although when I think about it, I can't find the reason why. But the feeling was there.///Recuerdo nuestras primeras impresiones de Uruguay cuando cruzamos la frontera. De alguna manera nos recordó a Eslovaquia, aunque cuando lo pienso, no puedo encontrar la razón. Pero la sensación fue allí.///Mám ešte v pamäti naše prvé pocity, keď sme opustili Argentínu a prešli sme na druhú stranu rieky Rio Negro do Uruguaju - napriek tomu, že bolo prostredie rozhodne odlišné, z nejakého dôvodu nám to tu jednoducho pripomínalo domov.]]

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-car-homeless

Mercedes

[[We arrived to Mercedes quite late, but just in time to enjoy a very pleasant outdoor jazz concert. The weather was good, the locals friendly, whole families sitting around while sipping the traditional Maté, so we joined them and had a relaxing evening. Afterwards, we just went to the nearby huge park and found ourselves a nice place to stay.///Cuándo llegamos a Mercedes ya era bastante tarde, pero justo a tiempo para disfrutar de un concierto de jazz al aire libre. El clima era bueno, la gente amable, familias enteras sentados mientras bebiendo el Maté tradicional, así que nos sentamos también y tuvimos una noche relajante. Después sólo fuimos a la enorme parque cercano y nos encontramos un buen lugar para abrir la carpa de techo.///Do mesta Mercedes sme dorazili pomerne neskoro a už sa zmrákalo, ale všetko zlé je na niečo dobré - prišli sme akurát počas jazzového koncertu pod holým nebom, zadarmo. Počasie nám prialo, miestni boli priateľskí - celé rodiny posedávali na tráve a popíjali tradičný nápoj Maté, tak sme si sadli k nim a urobili si príjemný oddychový večer. Neskôr už sme sa iba presunuli do neďalekého obrovského parku, kde sa bez problémov dalo kempovať a otvoriť si náš strešný stan.]]

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-jazz-concert
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-jazz-concert
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-jazz-concert
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-jazz-concert
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-jazz-concert
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-park-river

[[The next day, it was Sunday, and we quickly learned two things about Uruguayans - they love Maté & they like to drink it anywhere and anytime (while driving a car or moped, walking, shopping...) but preferably in nature. The whole park and the riverside quickly filled with people sipping the hot tea-like caffeine-rich drink and just relaxing after a hard week. We'd have loved to stay longer, but as we had only few weeks left to get to Rio de Janeiro's famous carneval, we had to hit the road.///Al día siguiente, era domingo - y enseguida aprendimos dos cosas sobre los uruguayos: aman a Maté y les gusta beber en cualquier lugar, preferiblemente en la naturaleza. El parque y la orilla del río se llenaron rápidamente con la gente bebiendo Maté y simplemente relajando después de una dura semana. Nos hubiera encantado quedarnos más tiempo, pero como teníamos sólo unas pocas semanas para llegar a la famosa carneval de Río de Janeiro, tuvimos que salir.///Dobre vyspaní sme sa zobudili do nedeľného rána a veľmi rýchlo sa naučili niečo o Uruguajčanoch - milujú maté a pijú ho úplne kdekoľvek a kedykoľvek - v obchode, na ulici, šoférujúc pickup alebo moped, proste všade. Viac o maté si povieme v inom článku :) Veľmi radi by sme ostali dlhšie a len tak relaxovali v tieni v parku, ale ostávalo nám už len pár týždňov do karnevalu v 3000 km vzdialenom Rio de Janeiro. Vyrazili sme preto ďalej :)]]

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-matte-drinking-chill-relax-park-tea
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes-park-relax-chill
[[That's my man! :)///Ese es mi hombre! :)///Môj človek ;)]]

[[That's my man! :)///Ese es mi hombre! :)///Môj človek ;)]]

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-mercedes

Carmelo

[[We stopped at "beach" town Carmelo - many people going to swim in the still sweet river Río Negro that enters the Atlantic ocean just a little bit south from here. Again, camped in a nearby park, together with about 20+ locals :)///Paramos en Carmelo, ciudad con una playa grande. Mucha gente se baña en el Río Negro(aún dulce) que entra en el océano Atlántico sólo un poco al sur de aquí. De nuevo, acampamos en un parque cercano, junto con unos 20+ locales:)///Nasledujúci večer sme ostali v plážovom meste Carmelo, plnom domácich turistov vychutnávajúcich si teplé počasie a pláž a vodu. Voda je tu však ešte stále sladká, keďže sa bavíme stále o pláži pri obrovskej rieke Rio Negro, ktorá sa až niekoľko kilometrov južne od Carmela vlieva do Atlantického oceánu. Po prechádzke a Ivanovom obdivovaní miestnych áut (Aha, Lada!) sme znovu zakempovali spolu s 20+ miestnymi v miestnom parku hneď pri pláži. Je to tu úplne normálne :)]]

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-carmelo-promenade-summer-chill
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-carmelo-beach-sunset-chill-friends-family-golden-relax
Wedding_Travellers_Uruguay_Traveling-Overland-lada-old-car.jpg
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-carmelo-sunset-river-beach

Colonia del Sacramento

[[Colonia is a unique city - established in 1680 by Portuguese, this Uruguayan town is a part of UNESCO World Heritage mainly for it's famous historic quarter. Apart from being a truly amazing mix of Spanish and Portuguese colonial architecture, it's a very nice, calm and relaxing place to spend a day or two. It's also a popular "visa-run" destination, as you can easily reach it by short boat ride from Buenos Aires, spend a nice day here and return with your visa renewed. The city is quite touristy, but we've enjoyed it very much and walked for miles and miles until we ended up on the beach, watching an incredible sunset, dead tired but happy. No more words follow, so enjoy the rest of the article, full of pictures from this amazing place. :)///Colonia es una ciudad especial - establecida en 1680 por los portugueses, esta ciudad uruguaya es parte del patrimonio mundial de la UNESCO, principalmente por su famoso barrio histórico. Aparte de ser llena de interesante arquitectura colonial (española y portuguesa), es un lugar muy agradable, tranquilo y relajante para pasar un día o dos. Es también un popular destino de "visa-run", porque uno puede llegar fácilmente en barco de Buenos Aires, pasar un buen día aquí y volver con su visa renovada. La ciudad es bastante turística, pero hemos disfrutado mucho y caminamos allí por millas y millas hasta que terminamos en la playa, viendo una puesta de sol increíble. Muy cansados pero felizes. No más palabras siguen - que disfrute el resto del artículo, lleno de fotos de este lugar increíble. :)///Colonia je veľmi zaujímavé a špecifické mesto - založené v roku 1680 portugalcami, neskôr prebraté španielmi, teraz hrdo uruguajské. Je súčasťou svetového dedičstva UNESCO, hlavne vďaka svojemu veľmi dobre zachovanému historickému centru s portugalsko-španielskou koloniálnou architektúrou, takže je sa naozaj na čo pozerať. Mesto je taktiež veľmi populárne pre ex-patriotov ako tzv. "visa hop", keďže sa sem dá dostať krátkym výletom loďou z Buenos Aires, stráviť tu krásny deň a vrátiť sa s predĺženými vízami naspäť. My sme sa celé hodiny prechádzali a nasávali koloniálnu atmosféru a rôzne romantické zákutia. Celkom vyčerpaní po hodinách prechádzania sa po meste sme spolu s desiatkami ďalších ľudí skončili na pláži, kde sme si vychutnali jeden z najkrajších západov slnka tejto cesty. Zvyšok článku pokračuje už iba s fotkami, bez slov, tak si ho vychutnajte spolu s nami. :)]]

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-black-white-sea-bench-girl-sitting
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-black-white-cobblestone-street
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-picturesque-house-flowers-tree-stone
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-old-rust-car
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-cobblestone-street-dog
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-ruins
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-lighthouse
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-balcony-street-house
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-church
Punch buggy! (BTW, we are still doing it, Jess & Mike)

Punch buggy! (BTW, we are still doing it, Jess & Mike)

wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-cart-old-sun-shine
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-photoshooting-quinzenera
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-cats-cute-tiger
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-avenue-trees-street-road-cars-nice-green-sunset
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-sunset-port
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-garden
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-gate
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-sunset-couple
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-sunset-river
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-sunset-river-sea
wedding-travellers-destination-photography-overlanding-south-america-uruguay-colonia-del-sacramento-sunset-fisherman